O nás

Nová Trojka je místo, kde je již od roku 2002 vítána celá rodina. Chcete-li strávit příjemný čas se svými dětmi, vzdělávat se, poradit s problémy, které rodinný život často doprovázejí, dopřát svým dětem přátelský kroužek nebo si večer zacvičit, budeme se na vás těšit. Rádi bychom, aby i naší zásluhou byla Praha 3 pro rodiny s dětmi příjemným místem k životu. Do Nové Trojky můžete jen tak zaskočit nebo se tu i na delší dobu zabydlet - je to na vás!

Činnost Rodinného a kulturního centra Nová Trojka má těžiště v několika hlavních oblastech:

 • Rozvoj komunity: kulturní akce pro širokou veřejnost
 • Tradiční akce
 • Rozvoj a podpora rodin: Mateřské a otcovské centrum - programy pro rodiče a děti
 • Rozvoj jednotlivců: široké spektrum volnočasových aktivit pro děti i dospělé
 • Podpora a aktivní realizace dobrovolnictví
 • Podpora sociálně ohrožených skupin, integrace handicapovaných jedinců
 • Vzdělávání dospělých

Historie Nové Trojky

2002

 • V březnu 2002 rozhodlo zastupitelstvo Městské části Praha 3 o zrušení Kulturně vzdělávacího střediska Trojka.
 • Vzniká petice na podporu zachování činnosti Trojky.
 • Vznikající Iniciativa rodiče za Trojku se schází se zástupci vedení radnice.
 • Happening „Medvěd pro starostu“ podpořil myšlenku zachování činnosti Trojky.
 • V červnu 2002 zakládají rozzlobené matky občanské sdružení, sepisují projekt nového centra.

2003

 • V Jeseniově 19 probíhá rekonstrukce prostor bývalých dílen pro účely vznikajícího Rodinného a kulturního centra.
 • Hudební a výtvarné kurzy probíhají v pronajatých prostorách základní školy a v kavárně Citadela.
 • Děti a rodiče z Nové Trojky poprvé vynášejí společně Moranu a vyrábějí martinské lampionky v kině Aero.
 • V únoru se v Integračním centru Zahrada uskutečnilo první setkání aktivních maminek.
 • Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka se v květnu poprvé otevírá návštěvníkům.
 • Nabízí denně tři hodiny programu pro rodiče s dětmi, keramické, hudební a výtvarní kurzy.
 • Za půl roku činnosti jsme zaznamenali 1200 návštěv dětí, rodičů a prarodičů, její kurzy navštěvovalo každý týden na 40 žáků.
 • Navazujeme spolupráci s Farní charitou Žižkov, která centrum dle možností finančně podporuje.

2004

 • Žižkovské neziskovky pořádají ve prospěch Nové Trojky benefiční ples. Za jeho výtěžek (7 123,- Kč) nakupujeme vybavení do herny centra.
 • Vychází poslední číslo Bulletinu Jeseniova 19.
 • Nová Trojka organizuje dětské koutky na celopražském Dnu bez aut, na happeningu sdružení MAMMAHELP a na hudebním festivalu Blues v lese.
 • Z týmu odchází fundraiserka Anička Valentová.
 • Vynášení Morany se přesouvá na Karlův most.
 • Jednou měsíčně v centru probíhá setkávání dvojjazyčných rodin v rámci Česko-anglického klubu.
 • Nová Trojka hlídá děti v kině Aero u festivalu Jeden svět.

2005

 • Nadace Via nepodpořila projekt „Od nadšení ke stabilitě“, přesto však na jeho základě vzniká Dobrovolnický projekt Nové Trojky.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí poprvé podpořilo činnost centra částkou 191 500,- Kč.
 • Nabízíme 29 pravidelných programů pro děti i dospělé, 5 z nich zajišťují dobrovolníci z řad rodičů, ostatní odborní lektoři.
 • Vzdělávacího projektu  „Děti s sebou!“  se ujímá Daniela Volejníková.
 • Uspořádali jsme 14 tradičních akcí pro širokou veřejnost.
 • Projekt „Mateřské inspirace“ podpořil fond Procter and Gamble.
 • Klub bez klíče pro sociálně slabé děti mění svůj název na Klub výtvarných technik.

2006

 • Programy centra pokrývají věkové spektrum dětí od narození do cca dvanácti let.
 • Bambiriáda se pořádá poprvé na Vítkově a Nová Trojka koordinuje prezentaci pražských mateřských center.
 • Otevíráme nepravidelný program Nedělní herny.
 • Vznikají programy Malí muzikanti a Hudba hrou.
 • Projekt „Tradiční akce“ má svého koordinátora – Irenu Rubešovou.
 • Jedním z výsledků projektu „Děti s sebou!“ je vznik týmu odborníků, ochotných konzultovat problémy návštěvníků i mimo přednášky v centru.
 • Klub výtvarných technik pro sociálně slabé děti mění svůj název na Ateliér výtvarných technik.
 • Trojice dobrovolnic Šárka Oplová, Irena Rubešová a Markéta Vokrouhlíková pořádají první burzu centra, z jejího výtěžku se kupuje nový koberec do herny centra.
 • Z výtěžku veřejné sbírky Kulička dokupujeme kuličky do bazénku v herně centra.
 • Pan inženýr Hájek otevírá doučovací program „Chci si zlepšit prospěch“

2007

 • Spolupořádáme VI. ples neziskových organizací v hotelu Ariston.
 • Paní starostka Milena Kozumplíková zahajuje krumpáčem rekonstrukci a tím i projekt rozšíření prostor centra.
 • Rozrůstá se dobrovolnický tým i návazné aktivity: Veterán klub, dobrovolnické pátky a ocenění Dobrá víla.
 • Projekt „Děti s sebou!“ – rodičovské vzdělávání získal samostatný leták na celý rok.
 • Zahajujeme mapování dopravně problematických a bariérových míst v okolí centra v rámci projektu „Bezpečně nejen do školy“.
 • Iniciujeme spolupráci žižkovských mateřských center.
 • Poprvé nabízíme kurzy předporodní přípravy s Marií Vnoučkovou.
 • Centrum se aktivně zapojuje do procesu komunitního plánování na Praze 3.
 • Na vánočním večírku v divadle Rubín hraje Rejka Balcarová a Hudbanda a Jana Švejdová se spolkem Antonín D.S.
 • Děti z Ateliéru výtvarných technik pořádají výstavu svých linorytů „Had v klobouku“ v KC Kaštan.
 • Vychází první číslo Brepty – skorobulvárního časopisu přátel Nové Trojky.
 • Z týmu odchází Gábina Urbánková, Mílu Kramnou střídá Leona Poletínová a propagace se ujímá Kamila Matějková.

2008 

 • V únoru končí rekonstrukce rozšíření prostor rodinného centra, Nová Trojka pořádá Den otevřených dveří. Při programu představuje živé sousoší návštěvníků centra.
 • Získáváme akreditaci dobrovolnického projektu u Ministerstva vnitra ČR (máme na dvě desítky dobrovolníků).
 • V září zdvojnásobujeme program, přibyly hudební, pohybové a vzdělávací programy - celkem nabízíme na 50 programů týdně.
 • Vzniká projekt Táta v centru – spolupracujeme na něm s Ligou otevřených mužů.
 • Rozšiřujeme nabídku programů pro rodiče s možností hlídání dětí (cvičení, semináře).
 • Vybudovali jsme šatnu pro návštěvníky a začali budovat zázemí pro dobrovolníky a lektory.

2009

 • První rok plného provozu v nově zrekonstruovaných prostorách.
 • Počet programů se zdvojnásobil a došlo k výraznému rozšíření pohybových aktivit pro celou rodinu; do programu přibyly i další volné herny.
 • Úspěšně nastartoval projekt CHLAPI FRIENDLY.
 • Tým Nové Trojky získal řadu nových tváří (ředitelka, koordinátorka tradičních akcí, koordinátorka mateřského a otcovského centra a dobrovolníků, grafička).
 • Dobudovali jsme zázemí pro dobrovolníky a uspořádali pro ně historicky první Wellness day.
 • U příležitosti Narozenin Nové Trojky byl komentovanou prohlídkou slavnostně završen projekt ZAHRÁDKA.
 • Díky Martině Pojarové spatřil světlo světa přechod pro chodce před Novou Trojkou.
 • Naše webové stránky získaly v silné konkurenci 8. místo v soutěži neziskových organizací „Být viděn“.

2010

 • V roce 2010 opět přibylo v programu Nové Trojky několik hodin oblíbených pohybových programů pro rodiče s dětmi.
 • V červenci jsme otestovali zkušební provoz Prázdninové školičky.
 • Zrealizovali jsme kurz výhradně pro kluky s názvem Páni kluci, jehož lektor posílil mužské řady v Nové Trojce.
 • Začali jsme pravidelně pořádat Pyžámkové večírky, při kterých si děti mohou vyzkoušet, jak vypadá Nová Trojka v noci.
 • Podařilo se nám získat prodloužení akreditace našeho dobrovolnického projektu až do roku 2013.
 • Navázali jsme spolupráci s azylovým domem pro rodiny s dětmi Rybka v jihočeském Husinci.
 • Zapojili jsme se do celostátního projektu Celé Česko čte dětem.
 • V týmu se objevila nová posila - odpolední koordinátorka Helena Kovářová.
 • Ing. Petr Hájek, náš dědeček – dobrovolník, získal ocenění Křesadlo, udělované Národním dobrovolnickým centrem Hestia.

2011

 • V roce 2011 jsme připravili projekt Poradenství a mediace v Nové Trojce a začali jej ve zkušebním provozu realizovat.
 • Do programu jsme zařadili nový kurz pro milovníky přírody Malý mysliveček, který vzbudil velký ohlas. Oblíbenými se stali i odpolední Keramické ateliéry pro rodiče s dětmi.
 • Stali jsme se zakládajícími členy nové střešní organizace Unie center pro rodinu a komunitu.
 • V rámci pracovní skupiny komunitního plánování Rodina s dětmi jsme se podíleli na přípravě a realizaci dotazníkového šetření o spokojenosti rodičů s mateřskými školami na území Prahy 3.
 • Zvládli jsme „vyklikat si“ první místo v soutěži „Co nás baví“.
 • Podařilo se nám úspěšně zrealizovat první ročník Prázdninové školičky v plném provozu.
 • Podíleli jsme se na přípravě akce Dobrovolník roku MČ Praha 3, v rámci které pak bylo oceněno několik našich dobrovolníků – Petra a David Kupkovi, Leona Poletínová a Janka Růžičková.
 • V týmu se objevilo několik nových posil – koordinátorka PR a propagace Hanka Hemerková, odpolední koordinátorka Jitka Kadlecová a grafička Hanka Pokorná.
 • Uspořádali jsme Mikuláše s nadílkou pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin.

2012

 • V roce 2012 se projekt Poradenství a mediace stal plnohodnotnou součástí programu centra.
 • Začali jsme intenzivněji spolupracovat s Nedoklubkem a dobrovolnice šily peřinky, pletly čepičky a vyráběly brože pro maminky nedonošených dětí.
 • Tradiční Čarodějnice v Zahradě zaznamenaly rekordní návštěvnost – přes 300 účastníků.
 • Objevila se nová hvězda v programu, a to Bootcamp – cvičení v přírodě ovládlo řadu dospělých v Nové Trojce.
 • V programu přibyla také MONTESSORI – pracovna pro rodiče s dětmi a Tanečky pro malé holčičky.
 • Pyžámkové večírky praskaly měsíc co měsíc ve švech.
 • Na Parukářce se i zásluhou Nové Trojky a koordinátorky Hanky Hemerkové uskutečnil povedený pražský Tátafest.
 • Prázdninová školička se rozrostla ještě o sportovní odnož a i díky tomu se nám podařilo za pět týdnů obsloužit celkem 198 dětí.
 • Nová Trojka pronikla na farmářské trhy na Jiřáku a zrealizovala několik tematických kreativních dílen pro děti.
 • Již podruhé jsme uspořádali Mikuláše s nadílkou pro 19 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí – řadu z nich jsme ovšem potkávali celý rok v našich programech, které bezplatně navštěvují.
 • Pro děti dobrovolníků jsme připravili vánoční překvapení – CD Pohádková Trojka – jedná se o pohádky, které napsali s láskou jejich rodiče.
 • Kristina Rudišová získala dobrovolnické ocenění Křesadlo a Martin Řeháček a Marika Pithartová byli oceněni jako Dobrovolníci roku MČ Praha 3.
 • Do týmu přišly nové posily – odpolední koordinátorka Dagmar Adámková a grafička Karolina Matušková.
 • Časopis Brepta získal novou šéfredaktorku Kateřinu Ondrouškovou a také nový grafický kabát.
 • Nový kabát získala i recepce, hudebna a kancelář Nové Trojky, a to díky úspěšné rekonstrukci.

2013

 • V roce 2013 oslavila Nová Trojka desáté narozeniny v krásném prostředí Café Vítkov.
 • Projekt Poradenství a mediace se podařilo provázat se vzdělávacím projektem Rodičovské inspirace a dalšími programy centra. Proběhlo celkem 79 poraden a nabídku poradenství využilo 258 klientů.
 • V programu přibylo dopolední Muzicírování pro rodiče s dětmi a odpolední Jóga pro děti.
 • Čarodějnice v Zahradě zaznamenaly i v tomto roce rekordní návštěvnost – neuvěřitelných 362 účastníků.
 • Kulturní vyžití týmu, dobrovolníků i návštěvníků se výrazně zlepšilo díky novince - Filmovému klubu Nové Trojky. V rámci tohoto projektu nám producent a trojkový příznivec Radim Procházka představuje každý měsíc jednu z lahůdek kinematografie.
 • Kromě Prázdninové a Sportovní školičky, ve které jsme za pět týdnů obsloužili celkem 200 dětí, se nám v létě podařil zrealizovat i Příměstský tábor pro děti ze sociálně znevýhodněných a pěstounských rodin. Týden zábavy si tak užilo dalších 20 dětí. Příměstský tábor se konal i v době jarních a podzimních prázdnin.
 • Nová Trojka ještě rozšířila svoji spolupráci s OSPOD Praha 3. Sociálně znevýhodněné děti navštěvovaly po celý rok bezplatně programy Nové Trojky a doučování. Začali jsme poskytovat služby pro pěstounské rodiny. Uspořádali jsme dvakrát Den pro pěstounské rodiny a dvakrát Odlehčovací den pro děti ze sociálně znevýhodněných a pěstounských rodin. Podařilo se zorganizovat několik sbírek potřebných věcí pro klienty OSPOD Praha 3.
 • Již potřetí jsme uspořádali Mikuláše s nadílkou pro 47 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a nově pro děti z pěstounských rodin.
 • Další dobrovolnice Nové Trojky – Andrea Valentová a Barbara Hudiová byly oceněny jako Dobrovolníci roku MČ Praha 3.
 • Do týmu přišly nové posily – nejdříve Květa Střítezská a poté Štěpánka Illichová na post koordinátorky PR a propagace.
 • Časopis Brepta získal novou grafičku Elišku Němcovou.
 • Do novotrojkové rodiny jsme přivítali několik „lektorských a dobrovolnických“ miminek – ať se jim i Nové Trojce daří!

2014

 • V roce 2014 jsme v Nové Trojce pokračovali v propojování aktivizačních programů pro rodiče s dětmi s projektem Poradenství a mediace a se vzdělávacím projektem Rodičovské inspirace. Stále se snažíme vytvářet provázaný komplex služeb pro celou rodinu.
 • Intenzivně probíhala spolupráce s OSPOD Praha 3 a nízkoprahovými kluby v lokalitě. Do naší činnosti se podařilo plně začlenit i poskytování služeb pěstounským rodinám. Do kurzů pro děti bylo přihlášeno 65 dětí, které je mohly navštěvovat bezplatně. Úspěšně probíhaly i ostatní aktivity pro sociálně znevýhodněné a pěstounské rodiny (Dny pro děti ze sociálně znevýhodněných a pěstounských rodin, Dny pro rodiny ze sociálně znevýhodněných a pěstounských rodin, Mikulášská nadílka s programem, sbírky oblečení a dalších potřebných věcí, účast na tradičních jednorázových akcích, bezplatné využívání poradenství apod.).
 • Nová Trojka se zúčastnila prvního ročníku Veletrhu sociálních služeb a neziskových organizací, který pořádala MČ Praha 3. Na této akci jsme též pomohli zajistit kvalitní program pro dětské návštěvníky.
 • Nezapomínali jsme ani kultivovat svá těla. V programu se vedle osvědčených sportovních trháků nově objevil Bootcamp light pro ženy a Sportovní dopoledne pro ženy.
 • S ohledem na velký zájem klientů jsme prodloužili naše fungování o prázdninách. Prázdninová školička trvala šest týdnů a zúčastnilo se jí celkem 229 dětí. Letní příměstský tábor si během dvou týdnů užilo 47 dětí. Kromě letních prázdnin jsme uskutečnili příměstské tábory také o jarních (26 dětí) a podzimních (33 dětí) prázdninách.
 • Stále pokračujeme v naší osvědčené spolupráci s dobrovolníky. Velmi si jejich práce vážíme a těší nás, že to občas ocení i někdo jiný. Proto jsme měli radost, že MČ Praha 3 ocenila jako Dobrovolníky roku mezi jinými i naše věrné a spolehlivé duše - Hanku Pokornou a Šárku Vlkovou.
 • S chutí jsme zrealizovali nápad jedné naší dobrovolnice. V novotrojkové šatně tak můžete najít knihovničku fungující na principu „Přines knížku, odnes knížku“. Přijďte si k nám počíst!

2015

 • Od ledna se provoz v Nové Trojce rozběhl opět na plný plyn. Počet klientů v poradnách se zvýšil – nabídku poradenství využilo v uplynulém roce 311 osob.
 • Pokračovali jsme v intenzivní spolupráci s OSPOD Praha 3. Od března jsme obohatili programy pro pěstounské rodiny o pravidelné Odlehčovací pátky se vzděláváním a odlehčovacím či preventivním programem pro děti.
 • Ve spolupráci s OSPOD Praha 3 jsme v červnu zrealizovali historicky první vzdělávací výjezd pro pěstounské rodiny. Pro pěstouny jsme připravili vzdělávací aktivity a program pro děti. Pro velký úspěch jsme si tuto akci v říjnu zopakovali. Vypadá to na založení krásné tradice!
 • V dubnu jsme trhli další rekord. Na Čarodějnice v Zahradě přišlo 359 návštěvníků, z toho 150 dospělých a 209 dětí!
 • Přidali jsme se k iniciativě MČ Praha 3 a oslavili Týden seniorů. Připravili jsme pro ně cvičení pod vedením naší oblíbené fyzioterapeutky Zuzky. Líbilo se natolik, že od té doby je Kondiční cvičení pro seniory součástí našich pravidelných programů.
 • Nová Trojka se již podruhé zúčastnila Veletrhu sociálních služeb a neziskových organizací na náměstí Jiřího z Poděbrad. Opět jsme pomohli připravit program pro dětské návštěvníky.
 • Na Narozeninách Nové Trojky jsme se rozloučili s naší dlouholetou a milovanou koordinátorkou tradičních akcí Mirkou Černou, která se potřebuje věnovat naplno svému učitelskému povolání a rodině. Dobrá zpráva je, že novou koordinátorkou se stala neméně oblíbená Zuzka Sadílková.
 • Prázdniny jsme prožili naplno, v duchu příměstských táborů a prázdninové školičky, a to s plně využitou kapacitou. Příměstský tábor si děti užily i během jarních a podzimních prázdnin. Pokaždé jsme mysleli i na děti ze sociálně znevýhodněných a pěstounských rodin, které jsou již našimi pravidelnými návštěvníky.
 • Na podzim jsme rozjeli nový rezervační a náhradový systém - webooker. Doufáme, že jsme většině návštěvníků usnadnili komunikaci s námi!
 • Zúčastnili jsme se prvního ročníku Veletrhu volnočasových a sportovních aktivit, který připravila MČ Praha 3. Mohli jsme tak na začátku školního roku oslovit nové klienty.
 • Od září 2015 začala fungovat Rodičovská skupina – bezpečný a chráněný prostor pro rodiče za podpory facilitátorů – odborníků na výchovu (do konce roku se uskutečnila tři setkání). Spontánně vznikla také skupina Dospívající dítě v rodině.
 • MČ Praha 3 ocenila Radima Procházku – dramaturga našich Procházek filmem a Petru Vláškovou jako Dobrovolníky roku 2015. Děkujeme jim za jejich skvělou práci a gratulujeme!
 • V samotném závěru roku jsme prožili nepříjemnou událost. Naše malá herna byla vytopena! S vervou jsme se pustili do oprav a už je zase jako nová.

2016

 • V roce 2016 se webooker – rezervační a náhradový systém stal plnohodnotnou součástí našeho života i života našich klientů.
 • Spolupráce s OSPOD Praha 3 je nadále významnou součástí Nové Trojky. Společně jsme pokračovali kromě pravidelných programů i v realizaci vzdělávacích výjezdů pro pěstounské rodiny.
 • Nová Trojka se jako již tradičně zúčastnila před prázdninami Veletrhu sociálních služeb a neziskových organizací na náměstí Jiřího z Poděbrad. V září jsme pak prezentovali náš bohatý program na Veletrhu volnočasových aktivit tamtéž.
 • Do velké herny jsme zabudovali klimatizaci, aby tam návštěvníkům bylo dobře ve všech ročních obdobích.
 • Jarní, letní i podzimní prázdniny  ovládly oblíbené příměstské tábory zpravidla zaplněné do posledního místa. Navštěvovaly je i děti ze sociálně znevýhodněných a pěstounských rodin, stejně tak jako ostatní programy.
 • Do programové nabídky přibyla řada novinek pro děti i dospělé – Čárytužka – výtvarný ateliér pro rodiče s dětmi, Přírodovědná laboratoř, FIE – Učíme se učit se či Light Run pro ženy.
 • Na podzim se konala jubilejní (dvacátá!!!) burza oblečení a potřeb pro děti.
 • Do našich řad přibyli další Dobrovolníci roku. Tentokrát MČ Praha 3 ocenila dva muže – Vlastimila Janečka a Víta Vokrouhlíka. Gratulujeme!
 • Kulturní program několika akcí MČ Praha 3 obohatila děvčata z Výrazového tance pod vedením Lenky Krenkové. Děkujeme za vzornou reprezentaci!
 • Vzorně reprezentovali i naši sportovci. Pražský půlmaratón, závod Běchovice – Praha – všude byla Nová Trojka!
 • Ke konci roku byly zahájeny rozsáhlé opravy panelových domů v naší ulici a jejich okolí. V důsledku toho jsme (doufáme, že jen dočasně) přišli o naši zahrádku.

2017

 • V roce 2017 došlo k „omlazení“ novotrojkových prostor. Díky rekonstrukci panelových domů v naší ulici získala Nová Trojka krásný balkón za recepcí, nová okna a vchodové dveře, znovu osazenou zahrádku a tři velké oranžové panáčky před centrem, zdaleka viditelné a lákající přímo k nám.
 • Nová Trojka se stala partnerem MČ Praha 3 v projektu Komunitního centra Žižkov, kde připravuje programy pro děti předškolního a školního věku. Komunitní centrum Žižkov se nachází na adrese Koněvova 65, Praha 3, a všichni jsou v jeho prostorách srdečně vítáni!
 • OSPOD Praha 3 je stále naším významným partnerem. Klienti OSPOD Praha 3 jsou i našimi klienty v pravidelných programech i jednorázových aktivitách. Jejich počet se v roce 2017 opět navýšil. V červnu jsme společně s OSPOD Praha 3 zrealizovali další víkendový výjezd pro pěstounské rodiny.
 • Zdá se, že program Nové Trojky už není možné rozšiřovat. Opak je však pravdou. Do programu přibylo dopolední i večerní cvičení Jogalates pro dospělé. Jde o ideální spojení prvků z jógy i pilates. Aby to dětem nebylo líto, mohou se do jógy ponořit v Nové Trojce také, a to hned v několika věkových skupinách. A pro koho cvičení není, zvolí vaření v kurzu Malý šéfkuchař nebo kreativitu v rámci Malého architekta.
 • Nová Trojka v tomto roce přistoupila ke změně v organizaci kurzů. Většina z nich nyní běží pouze v rámci dvou pololetí. Věříme, že jde o změnu přívětivou k našim klientům.
 • V průběhu roku 2017 jsme jako již tradičně zorganizovali dvě burzy, jarní, letní a podzimní příměstské tábory a zúčastnili jsme se několika veletrhů, kde jsme prezentovali naši činnost.
 • Poprvé v historii jsme museli naši nejnavštěvovanější tradiční akci Čarodějnice v Zahradě přesunout kvůli nepřízni počasí do prostor centra. Navzdory dešti jsme si ji pěkně užili!
 • Do našeho týmu přibyla Markéta Schwarzbecková, která se kromě oblíbené lektorky řady kurzů pro děti stala i naší oporou na poli fundraisingu. Finanční sekci posílila účetní Petra Kupková a recepci ovládla skvělá Ivana Meissnerová. Doufáme, že tyto ženy s námi budou dlouho a rády!
 • MČ Praha 3 ocenila v roce 2017 další Dobrovolníky roku. Mezi nimi Evu Břešťovskou a Gábinu Vondrážkovou z našeho dobrovolnického týmu. Gratulujeme a děkujeme!
 • A to nejlepší nakonec! Všechny tvořivé duše jistě potěší zpráva, že jsme zakoupili zbrusu novou keramickou pec.

aaa79d66-80fb-4a1f-8158-5cee8b6e6f3c 4d849ad8-cfae-4153-b0a0-0b47cb864b1d 524578e4-a294-48a6-9e24-e06d55112c12 Přátelský,
bezpečný
a inspirativní
prostor
pro celou
rodinu