Poradci

arimiywa lenka 100x150

Mgr. Lenka Arimiyawu

Vystudovala fyzioterapii na 2. lékařské fakultě UK, praxi provozovala v CKP Dobřichovice a v ordinacích Mgr. A. Votavové a MUDr. M. Dlouhého. Byla také vedoucí skautů, nyní se věnuje kromě práce fyzioterapeutky svým třem dětem.

Nabízí poradenství v oblasti psychomotorického vývoje dětí do jednoho roku.

 

img 4521

Mgr. Jana Češková

Absolventka Pedagogické fakulty UK, obor Sppg (etopedie, psychopedie) a Vyšší odborné sociálně pedagogické školy, obor sociální pedagogika. Absolventka certifikovaných školení: program Začít spolu, Lumen Vitale – individuálního vzdělávacího programu, VOID – agresivita dětí, Co dělat, když… aneb praktická „kuchařka“ v nesnázích při řešení sociálně patologických jevů a Odborná příprava – Krizová intervence a pedopsychiatrická péče. Pracovala jako vedoucí nízkoprahového kubu, učila na prvním i druhém stupni základní školy, působila jako výchovná poradkyně, pracovala s dětmi s SPU, SPCH, LMD, ADHD. Jako učitelka a speciální pedagožka – etopedka pracuje dosud. Má dva syny, má ráda sport a četbu.

Mgr. Češková se zabývá se poruchami chování, které jsou úzce propojeny s poruchami učení a prevencí rizikového chování. V Nové Trojce Nabízí pomoc při řešení nestandardních projevů chování a jednání a poradenství a péči při krizových situacích v rodině.

Říká: „Nestandardní projevy chování nemusí znamenat jen chování patologické (lhaní, krádeže, záškoláctví, útěky apod.), ale i vybočení z běžných rituálů, náhlou změnu sociální role, letargii či depresi. Z hlediska dítěte je i krize vnímána odlišně od pohledu dospělého: může to být nejen rozvod či úmrtí v rodině, ale i stěhování, pomalé navazování kontaktů apod., a přesto může pro dítě znamenat problém., který ale lze včas řešit“.

ludmila hajkova100x150

Ing. Ludmila Hájková

Vystudovala VŠE v Praze a pracovala celý život v ekonomické sféře. Jako plánovačka či v oblasti tvorby cen v PZO Artia. Od roku 1993 do roku 2011 pracovala na finančním úřadě jako řadová pracovnice, vedoucí referátu i vedoucí odboru. Zabývala se daněmi fyzických i právnických osob.

Jako poradkyně nabízí poradenství v oblasti daní, pracovněprávních předpisů, mezd a nároků a povinností při nástupu na mateřskou a rodičovskou dovolenou i při opětovném návratu do práce.

Nabízí možnost porady i prostřednictvím e-mailu na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , (předmět „poradna“).

janecek vlastimil 100x150

Mgr. Vlastimil Janeček

vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval jako justiční čekatel a firemní právník. Vykonával advokátskou praxi a v současné době pracuje jako právník Ministerstva vnitra ČR.

Pro Novou Trojku zajišťuje poradenství v oblasti rodinného a občanského práva. Nabízí možnost porady i prostřednictvím e-mailu na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (předmět „poradna“).

2014janeckova edita tisk-1

Mgr. Edita Janečková

Profesí je právnička a mediátorka. Vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze, před rodičovskou dovolenou pracovala jako advokátka, věnovala se obchodnímu i rodinnému právu. V roce 2011 absolvovala vzdělávací seminář Sociální práce s rodinou a dětmi v zařízeních typu MC, RC, KCR apod. V roce 2012 prošla výcvikem Řešení konfliktů technikou mediace v rozsahu 100 vyučovacích hodin dle vzdělávacích standardů Asociace mediátorů ČR (akreditovaným MŠMT a MPSV) a absolvovala následný workshop Trénink mediačních modelových situací. Pracuje jako ředitelka Nové Trojky.

Poskytuje konzultace o vhodnosti metody mediace v jednotlivých případech, vedení mediace a případné zprostředkování mediace u dalších mediátorů.

jana jezkova

Mgr. Jana Ježková

Absolventka Filozofické fakulty UK, obor kulturologie. Přes studium psychologie kultury se dostala k psychoterapii – navštěvovala řadu sebepoznávacích kurzů a seminářů (mj. studium grafologie a psychologie organizované ČGK, Kurz neverbálních technik, sebezkušenostní skupina Pesso-Boyden Psychomotor Therapy, semináře zaměřené na práci s tělem). V současné době je frekventantkou výcviku v analytické psychologii organizovaném ČSAP. Zájem o terapeutickou práci, symbolický materiál a hudbu (přes 20 let se podílí na vysílání pražského Radia 1) se před pár lety protly při setkání s kruhovými tanci – společný tanec považuje za velmi příjemnou metodu jak navázat kontakt s druhými a především se svou duší. Vyzkoušet si to zatím mohly účastnice kurzů pro seniorky v Remediu, děti na některých základních školách a jejich paní učitelky, pacienti trpící epilepsií a jejich blízcí v rámci klubu společnosti E a návštěvníci pravidelných setkání v prostorách České společnosti pro duševní zdraví. Kurz kruhových tanců vede také každou středu večer na pražském Andělu.

S rodinnou problematikou má osobní zkušenost coby manželka, matka dvou dětí a pečovatelka o postupně se proměňující sestavu kocourů a koček.

Kontakt: 604 262 381, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , www.kruhovetance.eu

2014kurzweilova jolana tisk-1

Mgr. Jolana Kurzweilová

Pedagožka, lektorka. Vystudovala Filozofickou fakultu UK, obory andragogika a pedagogika, absolvovala mj. kurzy Respektovat a být respektován, Efektivní rodičovství, rekvalifikační kurz Mediátor/meidiátorka, vzdělávací kurz Komunikace s klientem v poradenství. Dlouhodobě přímo pracuje s dětmi. Má dceru a syna.

20140904leona poletinova

Leona Poletínová, DiS.

Diplomovaná sociální pracovnice, vystudovala Sociálně právní akademii a Vyšší odbornou školu, obor sociálně právní činnost. Absolvovala výcvik koordinátorů dobrovolníků, vzdělávací seminář Komunikační metoda Leadership-support-process a všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci pořádaný Sdružením Linka bezpečí. Pracovala v o. s. Fokus Praha a v Nové Trojce jako koordinátorka Mateřského a otcovského centra a dobrovolníků. V současné době pracuje jako konzultantka telefonické Linky bezpečí a v Nové Trojce působí jako konzultantka krizové linky, poradkyně v oblasti krizového poradenství, je depistážní pracovnicí v Komunitním centru Žižkov. Je matkou 3 synů.

marika pithartova

Marika Pithartová, DiS.

Absolvovala Vyšší odbornou školu zdravotní a pracovala jako zdravotní sestra na interním JIP v nemocnici Na Františku. Prošla specializačním studiem Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitační a intenzivní péči. V květnu 2011 absolvovala kurz pro laktační poradkyně-zdravotnice, v září 2013 absolvovala kurz pro lektorky kurzů nošení dětí v šátku.

Má certifikát kurzu Respektovat a být respektován a kurzu Znakování s miminky. Má dlouhodobé zkušenosti s nošením dětí v šátku, aplikací bezplenkové metody. Jako poradkyně nabízí pomoc při řešení problémů s kojením, péčí o miminko a nošení dětí v šátku.

Při akutních potížích si můžete domluvit i individuální konzultaci na tel. 737 148 085 nebo na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.kojenianoseni.cz

zuzana sadilkova100x150

Zuzana Sadílková, DiS.

Fyzioterapeutka, cvičitelka, lektorka. Studovala na FTVS, absolventka vzdělávacích a metodických seminářů z oblasti psychomotorického vývoje a pohybových aktivit u dětí. Lektorka programů Cvičení pro rodiče a děti a tréninkových aktivit Miminka, poradkyně v oblasti psychomotorického vývoje dětí. Matka dvou dětí.

 

img 4153

PhDr. Lea Tesařová

Vystudovala UJAK v Praze, obor andragogika se zaměřením na pedagogiku. Pracovala jako vedoucí pracoviště zabývajícího se sociálně-právní ochranou dětí a působila jako metodik rodinné politiky. V současné době poskytuje poradenství těm, kteří se ocitli v těžké životní situaci, zejména rodinám s dětmi.

V Nové Trojce nabízí poradenství v těchto oblastech:

  • vztahy mezi rodiči, rodiči a dětmi (pohovor s rodiči, případně dalšími rodinnými příslušníky nebo osobami);
  • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů (rozbor konkrétního problému, nalezení řešení);
  • poradenství při úpravě poměrů nezletilých dětí (vysvětlení návrhu na úpravu poměrů, objasnění významu soudního jednání, sepis návrhu, komunikace se státními orgány apod.);
  • poskytování a zprostředkování informací o možnostech sociálního zabezpečení (pomoc a zprostředkování služeb sociální péče).

V případě potřeby je možné si domluvit i individuální konzultaci na tel. čísle 722 472 497 nebo prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 img 4456

Mgr. Tereza Hofmanová

Vystudovala Právnickou fakultu UK, absolvovala programy vzdělávání v oblasti výživového poradenství. Poradkyně v oblasti zdravého životního stylu a výživy dětí i dospělých.

aaa79d66-80fb-4a1f-8158-5cee8b6e6f3c 4d849ad8-cfae-4153-b0a0-0b47cb864b1d 524578e4-a294-48a6-9e24-e06d55112c12 Přátelský,
bezpečný
a inspirativní
prostor
pro celou
rodinu