Projekty Nové Trojky

Nová Trojka – bezpečný prostor pro rodinu – komplexní souhrn aktivit zaměřených na poskytování služeb rodinám a dětem dle jejich potřeb. Projekt je zaměřen na primární prevenci a osvětu při předcházení negativním jevům ve výchově dětí a v rodině, na pomoc rodinám při péči o děti a rozvíjení a posilování rodičovských kompetencí, na konkrétní řešení problémů jednotlivých rodin v oblastech výchovy, konfliktů a problémů v rodině a posilování pozitivního přístupu k dětem. Součástí projektu jsou vzdělávací aktivity pro širokou rodičovskou veřejnost, poradenství v oblastech generovaných dle aktuálních potřeb klientů a aktivizační programy pro rodiče s dětmi.

V Nové Trojce všichni spolu – projekt přímé práce s dětmi a rodinami ohroženými sociálním vyloučením. Základní myšlenkou tohoto projektu je přirozená integrace klientů ve specifickém postavení (sociálně znevýhodnění, rodiny se specifickými potřebami, pěstounské rodiny) do běžných programů a aktivit Nové Trojky. Projekt je založen na úzké spolupráci s OSPOD Praha 3.

Dobrovolnický tým Nové Trojky – projekt akreditovaný MV ČR, založený na práci s cca 25 dobrovolníky Nové Trojky a zahrnující podporu a propagaci dobrovolnictví a výchovu k dobrovolnictví.

Zájmové kurzy a volnočasové aktivity Nové Trojky pro děti – realizace dlouhodobých pravidelných kurzů a volnočasových aktivit pro děti (kurzy pohybové, výtvarné, hudební a kombinované).

Zájmové kurzy Nové Trojky pro dospělé –realizace dlouhodobých pravidelných kurzů pro dospělé (kurzy pohybové a výtvarné).

Žižkovský rok – kulturní akce pro celou rodinu s programy pro muže Chlapi friendly. Přibližně dvě desítky tradičních jednorázových akcí pro širokou veřejnost ročně.

Příměstské tábory Nové Trojky – realizace příměstských táborů pro školáky a předškoláky v době podzimních, jarních a letních prázdnin.

Podpora rodičů samoživitelů v Nové Trojce – projekt zaměřující se na rodiče samoživitele a jejich děti. Cílem je zapojit je do aktivit centra a poskytnout jim potřebnou podporu (odlehčovací aktivity, poradenství, vzdělávání).

Spolupráce s organizací Fokus, z.ú. - Již třetím rokem spolupracujeme s neziskovou organici Fokus, z.ú. v rámci projektu, který pomáhá  lidem s duševním onemocněním zařadit se znovu do běžného života, chodit do práce a najít ten správný životní rytmus. Nová Trojka vytváří pro klienty Fokusu tréninkové pracovní místo na recepci. Každý klient se zde dle svých individuálních možností zapojuje do pracovního procesu, a to za pomoci pracovníka Fokusu, ale i zaměstnanců Nové Trojky.

c6b42db2-c6f7-4e82-a308-491a9e6adcfd 65a97ce8-7913-4f77-a7d7-10cc9ddb2d97 03309de8-ef39-481c-a6de-304216177d93 Přátelský,
bezpečný
a inspirativní
prostor
pro celou
rodinu